Nastavnik/ca hemije u JU RESURSNI CENTAR ZA DJECU I MLADE PODGORICA, Podgorica

Za radno mjesto: Nastavnik/ca hemije u Ju Resursni Centar Za Djecu I Mlade Podgorica, Podgorica, mogu konkurisati Profesor hemije.

Zaposlenje je: Na određeno vrijeme, Nepuno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 04.03.2021.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 020-640-408

OPIS POSLA – USLOVI KONKURSA

Naziv radnog mjesta: NASTAVNIK/CA HEMIJE
Radno iskustvo: Položen stručni – pripravnički ispit
Mjesto rada: Podgorica
Pol:
Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme
Trajanje zaposlenja: Nije navedeno u oglasu
Radno mjesto: Upražnjeno
Radno vrijeme: Nepuno
Radni mjesečni broj sati: 13
Radna mjesečna zarada: 176
Rad u smjenama: Ostalo
Smještaj: Nije obezbijeđen
Ishrana:
Prevoz:
Uspijeh:
Provjera radnih sposobnosti:
Tip prijave: Konkurs
Rok prijave: 15
Napomena: -najduže do 30.06.2021.godine;
– za 6 časova nedeljne norme;
-crnogorsko državljanstvo;
-svi kandidati,osim posebnih,moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u uokvirenom dijelu pod naznakom opšti uslovi

Javna ustanova Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“
Podgorica, ulica Princeze Ksenije broj 6
Telefon : 020 / 640 – 408
Raspisuje
JAVNI KONKURS
za zapošljavanje:

1.NASTAVNIK/CA MATEMATIKE, jedan izvršilac za OSAM ČASOVA norme nastavnika/ce iz nastavnog predmeta Matematika i ZA ČETIRI ČASA norme nastavnika /ce iz nastavnog predmeta Informatika, na određeno vrijeme, a najduže do 30. juna 2021. godine.
Uslovi:
– VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija podnivo jedan odnosno podnivo dva ( 240 odnosno 300 kredita CSPK a) odgovarajućeg profila u skladu sa posebnim propisom: nastavnik/ca matematike; nastavnik/ca matematike i informatike; diplomirani/a matematičarka (studijski program teorija matematike ili primijenjene matematike i računarske nauke); nastavnik/ca matematike i fizike.
– položen stručni ispit za rad u obrazovno vaspitnim ustanovama, odnosno dozvola za rad (licenca);
– crnogorsko državljanstvo.
Osim traženih dokaza kandidat/tkinja treba da dostavi dokaze o :
– uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno da se ne vodi krivični postupak i
– ljekarsko uvjerenje.
Probni rad tri mjeseca.

2.NASTAVNIK/CA HEMIJE jedan izvršilac ZA ŠEST ČASOVA norme nastavnika/ce, na određeno vrijeme, a najduže do 30. juna 2021. godine
Uslovi:
– VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija podnivo jedan odnosno podnivo dva (240 odnosno 300 kredita CSPK a) odgovarajućeg profila u skladu sa posebnim propisom: nastavnik/ca hemije, nastavnik/ca hemije i biologije, nastavnik/ca fizike i hemije.
– položen stručni ispit za rad u obrazovno vaspitnim ustanovama, odnosno dozvola za rad (licenca);
– crnogorsko državljanstvo.
Osim traženih dokaza kandidat/tkinja treba da dostavi dokaze o :
– uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno da se ne vodi krivični postupak i
– ljekarsko uvjerenje.
Probni rad tri mjeseca.

3.NASTAVNIK/CA PRAVNE GRUPE PREDMETA, jedan izvršilac za sedam časova, ( Administrativno poslovanje pet časova i Poslovna komunikacija i korespondencija dva časa, na određeno vrijeme a najduže do 30. juna 2021. godine
Uslovi:
VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija podnivo jedan odnosno podnivo dva ( 240 odnosno 300 kredita CSPK a) odgovarajućeg profila u skladu sa posebnim propisom: Diplomirani/a pravnik/ca.
– položen stručni ispit za rad u obrazovno vaspitnim ustanovama, odnosno dozvola za rad (licenca);
– crnogorsko državljanstvo.
Osim traženih dokaza kandidat/tkinja treba da dostavi dokaze o :
– uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno da se ne vodi krivični postupak i
– ljekarsko uvjerenje.
Probni rad tri mjeseca.

4.NASTAVNIK/CA PRAVNE GRUPE PREDMETA, jedan izvršilac za punu normu časova, na određeno vrijeme, a najduže do 30. juna 2021. godine.
Uslovi:
VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija podnivo jedan odnosno podnivo dva ( 240 odnosno 300 kredita CSPK a) odgovarajućeg profila u skladu sa posebnim propisom: Diplomirani/a pravnik/ca.
– položen stručni ispit za rad u obrazovno vaspitnim ustanovama, odnosno dozvola za rad (licenca);
– crnogorsko državljanstvo.
Osim traženih dokaza kandidat/tkinja treba da dostavi dokaze o :
-uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno da se ne vodi krivični postupak i
-ljekarsko uvjerenje.
Probni rad tri mjesea.

5.DEFEKTOLOG/ŠKINJA SOMATOPED/TKINJA ZA RANU INTERVENCIJU jedan izvršilac na određeno vrijeme, a najduže do 30. juna 2021. godine, puno radno vrijeme.
Uslovi:
– VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija podnivo jedan odnosno podnivo dva ( 240 odnosno 300 kredita CSPK – a):odgovarajuće oblasti ( profil) obrazovanja u skladu sa rješenjem o usmjeravanju: Diplomirani/a defektolog/škinja –somatoped/tkinja ;
– položen stručni ispit za rad u obrazovno vaspitnim ustanovama,odnosno dozvola za rad (licenca);
– crnogorsko državljanstvo.
Osim traženih dokaza kandidat/tkinja treba da dostave dokaze o:
– uvjerenje o nekažnjavanju odnosno da se ne vodi krivični postupak i
– ljekarsko uvjerenje.
Probni rad tri mjeseca.
Kao dokaz o državljanstvu kandidati/kinje dostavljaju ovjerenu fotokopiju biometrijske lične karte ili uvjerenje o državljanstvu.
Svi kandidati/kinje osim posebnih , moraju ispunjavati i opšte uslove, koji su istaknuti u u okvirenom dijelu pod naznakom opšti uslovi.
Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju na adresu Javna ustanova Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ , ulica Princeze Ksenije broj 6, Podgorica, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa .

Naziv zanimanja / Stručna sprema: Profesor hemije
Broj prijave (ZZZCG): 201762100396
Broj izvršilaca: 1
Vještine:

Kontakt poslodavca

Da biste konkurisali na ovaj oglas, kontaktirajte poslodavca – JU RESURSNI CENTAR ZA DJECU I MLADE PODGORICA – na:
Telefon: 020-640-408
Fax: 020-640-408

Primjedba: Ovaj oglas za posao je preuzet sa sajta ZZZCG. Prije konkurisanja na ovo radno mjesto, provjerite validnost oglasa i podataka iz oglasa na sajtu ZZZCG.

Izvor oglasa: Zavod za zapošljavanje Crne Gore

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner