Medicinska sestra-zdravstveni tehničar u JU RESURSNI CENTAR ZA DJECU I MLADE PODGORICA, PODGORICA

Za radno mjesto: medicinska sestra-zdravstveni tehničar u Ju Resursni Centar Za Djecu I Mlade Podgorica, PODGORICA mogu konkurisati – [IV stepen].

Zaposlenje je: Na određeno vrijeme, Radno vrijeme puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 15.11.2019.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 020-640-408

Radno iskustvo u mjesecima: 12
Radno iskustvo: Sa radnim iskustvom
Vrsta radnog odnosa: Na određeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa: 0
Broj radnih sati u nedjelji: 40
Mjesečna zarada: 350
Posebna znanja i vještine: Položen stručni ispit
Rad u smjenama: U turnusima
Smještaj: Nije predviđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nije obezbijeden
Mjeseci probnog rada:
Provjera radnih sposobnosti: Nije predviđena
Napomena: -do povratka sa bolovanja,a najduže do 30.06.2020.godine

Javna ustanova Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“
Podgorica, ulica Princeze Ksenije broj 6
Raspisuje
JAVNI KONKURS
za zapošljavanje:

1.NASTAVNIK/CA MATEMATIKE, jedan izvršilac za devet časova norme nastavnika/ce iz nastavnog predmeta Matematika i za četiri časa norme nastavnika /ce iz nastavnog predmeta Informatika, na određeno vrijeme, a najduže do 30. juna 2020. godine.
Uslovi:
Probni rad tri mjeseca.

2.NASTAVNIK/CA HEMIJE, jedan izvršilac za šest časova norme nastavnika/ce iz nastavnog predmeta Hemija i za tri časa norme nastavnika/ce iz nastavnog predmeta Poznavanje robe I , na određeno vrijeme, a najduže do 30. juna 2020. godine
Uslovi:
Probni rad tri mjeseca.

3. DEFEKTOLOG/ŠKINJA SOMATOPED/TKINJA ZA RANU INTERVENCIJU, jedan izvršilac na određeno vrijeme, a najduže do 30. juna 2020. godine, puno radno vrijeme.
Uslovi:
Probni rad tri mjeseca.

4. DEFEKTOLOG/ŠKINJA TIFLOLOG/ŠKINJA, jedan izvršilac na određeno vrijeme, a najduže do 30. juna 2020. godine, puno radno vrijeme.
Uslovi:
Probni rad tri mjeseca.
5. DEFEKTOLOG/ŠKINJA NASTAVNIK/CA u Odjeljenju u kome se realizuje Poseban program vaspitno-obrazovnog rada:kombinovane smetnje, tjelesne, senzorne i mentalne od umjerenih do težih smetnji, jedan izvršilac, na određeno vrijeme, a najduže do 30. juna 2020. godine, puno radno vrijeme.

Uslovi:
Probni rad tri mjeseca.

Kao dokaz o državljanstvu kandidati/kinje dostavljaju ovjerenu fotokopiju biometrijske lične karte ili uvjerenje o državljanstvu.
Svi kandidati/kinje osim posebnih , moraju ispunjavati i opšte uslove, koji su istaknuti u u okvirenom dijelu pod naznakom opšti uslovi.
Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju na adresu Javna ustanova Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ , ulica Princeze Ksenije broj 6, Podgorica, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa .

I javni oglas za zapošljavanje

1.MEDICINSKA SESTRA, ZDRAVSTVENI/A TEHNIČAR/KA, jedan izvršilac , puno radno vrijeme , na određeno vrijeme do povratka već zaposlene, privremeno spriječene za rad zbog bolesti, a najduže do 30. juna 2020. godine.

Uslovi:

Svi kandidati/kinje osim posebnih , moraju ispunjavati i opšte uslove, koji su istaknuti u uokvirenom dijelu pod naznakom opšti uslovi.
Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju na adresu Javna ustanova Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ , ulica Princeze Ksenije broj 6, Podgorica, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa

Izvor: Zavod za zapošljavanje Crne Gore