Ljekar/ka u AERODROMI CRNE GORE AD, Podgorica

Za radno mjesto: Ljekar/ka u Aerodromi Crne Gore Ad, Podgorica, mogu konkurisati Doktor medicine (VII/1 SSS).

Zaposlenje je: Na neodređeno vrijeme, Puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 27.06.2022.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 020-444-285/020-444-287

OPIS POSLA – USLOVI KONKURSA

Naziv radnog mjesta: LJEKAR/KA
Radno iskustvo: 12
Mjesto rada: Podgorica
Pol:
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno vrijeme
Trajanje zaposlenja: Nije navedeno u oglasu
Radno mjesto: Upražnjeno
Radno vrijeme: Puno
Radni mjesečni broj sati: 40
Radna mjesečna zarada:
Rad u smjenama:
Smještaj: Nije obezbijeđen
Ishrana:
Prevoz: Obezbijedjen
Uspijeh:
Provjera radnih sposobnosti:
Tip prijave: Oglas
Rok prijave: 5
Napomena:

,,Aerodromi Crne Gore“ AD Podgorica, Poštanski fah 202, (020/444-285, 020/444-287) raspisuju oglas za radno mjesto na neodređeno vrijeme:
Ljekar/ka – 1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat mora da ispunjava i sledeće uslove:
-visoko obrazovanje u obimu 240 kredita CSPK-a, Medicinski fakultet – opšti smjer;
-da ima najmanje 1 (jednu) godinu radnog iskustva;
-znanje Engleskog jezika – srednji nivo.

Uz prijavu za slobodno radno mjesto, kandidat je dužan dostaviti:
-prijavu za radno mjesto (prijava mora da sadrži podatke kandidata: ime i prezime, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu);
-diplomu o stečenom obrazovanju ili fotokopiju ovjerenu pred nadležnim organom;
-radnu biografiju – CV;
-kopiju lične karte;
-dokaz da ima najmanje 1 (jednu) godinu radnog iskustva;
-uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana objavljivanja oglasa;
-uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana objavljivanja oglasa.

Kandidati su dužni da kompletnu dokumentaciju i dokaze, dostave u originalu ili u ovjerenoj kopiji, u zatvorenoj koverti na adresu Aerodromi Crne Gore AD Podgorica, Poštanski fah 202, sa naznakom ,,Za oglas za radno mjesto Ljekar/ka“. Rok za podnošenje prijava je 5 dana od dana objavljivanja oglasa. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Naziv zanimanja / Stručna sprema: Doktor medicine (VII/1 SSS)
Broj prijave (ZZZCG): 201762202529
Broj izvršilaca: 1
Vještine: Engleski – srednji nivo

Kontakt poslodavca

Da biste konkurisali na ovaj oglas, kontaktirajte poslodavca – AERODROMI CRNE GORE AD – na:
Telefon: 020-444-285/020-444-287
Fax: 020-444-287

Primjedba: Ovaj oglas za posao je preuzet sa sajta ZZZCG. Prije konkurisanja na ovo radno mjesto, provjerite validnost oglasa i podataka iz oglasa na sajtu ZZZCG.

Izvor oglasa: Zavod za zapošljavanje Crne Gore

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner