Kontrolor/ka u PARKING SERVIS TIVAT DOO, TIVAT

Za radno mjesto: Kontrolor/ka u Parking Servis Tivat Doo, TIVAT mogu konkurisati – [III stepen].

Zaposlenje je: Na neodređeno vrijeme, Radno vrijeme puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

********************************

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 068801644

Radno iskustvo: 12
Vrsta radnog odnosa: Na neodređeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa:
Broj radnih sati u nedjelji:
Mjesečna zarada:
Posebna znanja i vještine:
Rad u smjenama: U dvije smjene
Smještaj: Nije predviđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nije obezbijeden
Mjeseci probnog rada:
Provjera radnih sposobnosti: Provjeru vrši poslodavac
Napomena: PARKING SERVIS d.o.o Tivat

Na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistemtizaciji poslova od 26.09.2017 i Odluke o pokretanju postupka za popunu radnog mjesta br. 01-112-425 objavljuje se oglas za prijem na radno mjesto: KONTROLOR-KA, dva izvršilaca/teljki, na neodredjeno vrijeme.
Uslovi za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta i potrebna dokumentacija:
Stečeno srednje obrazovanje, nivo kvalifikacije III, (dostaviti ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o stečenom nivou obrazovanja)
Uvjerenje poslodavca o stečenom radnom iskustvu u trajanju od najmanje jedne godine
Ljekarsko uvjerenje (ne starije od šest mjeseci, kojim se dokazuje sposobnost za obavljanje zahtjevanog radnog mjesta)
Fotokopija lične karte (ovjerena)
Sve dokaze o ispunjavanju navedenih uslova za zasnivanje radnog odnosa dostaviti u roku od 7 dana od dana objavljivanja oglasa u zatvorenoj koverti (na koverti naznačiti ” Prijava na oglas za radno mjesto KONTROLOR-KA, ime i prezime kandidata sa telefonskim brojem i adresom) poštom na adresu:
Parking Servis d.o.o Tivat, Bonići 1. Tivat 85 320

Molimo da INFORMACIJE o ovom oglasu za posao PROVJERITE na Zavod za zapošljavanje Crne Gore