Kontrolor/ka iii grupa u AERODROMI CRNE GORE AD, Golubovci

Za radno mjesto: Kontrolor/ka iii grupa u Aerodromi Crne Gore Ad, Golubovci, mogu konkurisati SŠS-IV.

Zaposlenje je: Sezonski rad, Puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 7.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 04.06.2023.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 020-444-285/020-444-287

OPIS POSLA – USLOVI KONKURSA

Naziv radnog mjesta: KONTROLOR/KA III GRUPA
Radno iskustvo: 6
Mjesto rada: Golubovci
Pol:
Vrsta zaposlenja: Sezonski rad
Trajanje zaposlenja: 6 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto: Upražnjeno
Radno vrijeme: Puno
Radni mjesečni broj sati:
Radna mjesečna zarada:
Rad u smjenama:
Smještaj: Nije obezbijeđen
Ishrana:
Prevoz: Obezbijedjen
Uspijeh:
Provjera radnih sposobnosti:
Tip prijave: Oglas
Rok prijave: 5
Napomena: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat mora da ispunjava i sledeće uslove:
– srednje stručno obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a (IV-1 stepen stručne spreme);
– da ima 6 (šest) mjeseci radnog iskustva;
– rješenje za obavljanje poslova zaštite lica i imovine;
– ljekarsko uvjerenje za rad u zoni jonizujućeg zračenja;
– znanje Engleskog jezika – srednji nivo.

Kao poseban uslov koji takođe kandidat mora ispunjavati je da posjeduje licencu za KD pregled lica i ručnog prtljaga – CONV1, HS1 i HS2.

Uz prijavu za slobodno radno mjesto, kandidat je dužan dostaviti:
– prijavu za radno mjesto (prijava mora da sadrži podatke kandidata: ime i prezime, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu);
– diplomu o stečenom obrazovanju ili fotokopiju ovjerenu pred nadležnim organom;
– radnu biografiju – CV;
– kopiju lične karte;
– dokaz da ima 6 (šest) mjeseci radnog iskustva;
– rješenje za obavljanje poslova zaštite lica i imovine;
– ljekarsko uvjerenje za rad u zoni jonizujućeg zračenja;
– dokaz da posjeduje licencu za KD pregled lica i ručnog prtljaga – CONV1, HS1 i HS2;
– uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana objavljivanja oglasa.

Kandidati koji budu odabrani biće dužni da pohađaju sve potrebne obuke.
Kandidati su dužni da kompletnu dokumentaciju i dokaze, dostave u originalu ili u ovjerenoj kopiji, u zatvorenoj koverti na adresu Aerodromi Crne Gore AD Podgorica, Poštanski fah 202, sa naznakom ,,Za oglas za radno mjesto Kontrolor/ka III grupa“. Rok za podnošenje prijava je 5 dana od dana objavljivanja oglasa. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Naziv zanimanja / Stručna sprema: SŠS-IV
Broj prijave (ZZZCG): 202892300088
Broj izvršilaca: 7
Vještine: Engleski – srednji nivo

Kontakt poslodavca

Da biste konkurisali na ovaj oglas, kontaktirajte poslodavca – AERODROMI CRNE GORE AD – na:
Telefon: 020-444-285/020-444-287
Fax: 020-444-287

Primjedba: Ovaj oglas za posao je preuzet sa sajta ZZZCG. Prije konkurisanja na ovo radno mjesto, provjerite validnost oglasa i podataka iz oglasa na sajtu ZZZCG.

Izvor oglasa: Zavod za zapošljavanje Crne Gore

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner