Geronto domaćin/ica u JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE PLAV I GUSINJE, GUSINJE

Za radno mjesto: Geronto domaćin/ica u Ju Centar Za Socijalni Rad Za Opštine Plav I Gusinje, GUSINJE mogu konkurisati – [I stepen].

Zaposlenje je: Na određeno vrijeme, Radno vrijeme puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 05.03.2019.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 255-075

Radno iskustvo u mjesecima:
Radno iskustvo: Bez obzira na radno iskustvo
Vrsta radnog odnosa: Na određeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa:
Broj radnih sati u nedjelji:
Mjesečna zarada:
Posebna znanja i vještine:
Rad u smjenama: Prije podne
Smještaj: Nije predviđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nije obezbijeden
Mjeseci probnog rada:
Provjera radnih sposobnosti: Nije predviđena
Napomena: Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti orginal ili kopije sledeće dokumentacije:
-CV,
-Uvjerenje o zdrastvenoj sposobnosti,
-Diploma o završenoj školi,
-Uvjerenje sa ZZZCG o nezaposlenosti.
Zainteresovana lica mogu podnijeti prijavu u roku od 5 dana od dana objavljivanja javnog oglasa na adresu JU Centra za socijalni rad za opštine Plav i Gusinje, u zatvorenim kovertama.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Crne Gore