Fakturista/kinja komunalnih usluga u D.O.O. KOMUNALNE DJELATNOSTI GUSINJE, Gusinje

Za radno mjesto: Fakturista/kinja komunalnih usluga u D.O.O. Komunalne Djelatnosti Gusinje, Gusinje, mogu konkurisati VSS.

Zaposlenje je: Na određeno vrijeme, Puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 27.05.2022.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 067/700-360

OPIS POSLA – USLOVI KONKURSA

Naziv radnog mjesta: FAKTURISTA/KINJA KOMUNALNIH USLUGA
Radno iskustvo: 12
Mjesto rada: Gusinje
Pol:
Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme
Trajanje zaposlenja: 12 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto: Upražnjeno
Radno vrijeme: Puno
Radni mjesečni broj sati: 40
Radna mjesečna zarada:
Rad u smjenama:
Smještaj: Nije obezbijeđen
Ishrana:
Prevoz:
Uspijeh:
Provjera radnih sposobnosti:
Tip prijave: Oglas
Rok prijave: 3
Napomena: Opšti uslovi su:
•Crnogorsko državljanstvo
•Punoljetstvo
•Zdravstvena sposobnost
•Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
•Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu i da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti
Uz prijavu na javni oglas (sa kratkom biografijom-CV) kandidat je dužan dostaviti original ili ovjerene fotokopije sljedeće dokumentacije:
•Uvjerenje o državljanstvu
•Izvod iz matične knjige rođenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
•Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
•Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja – VSS (VII/1 nivo kvalifikacije obrazovanja)
•Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)
•Uvjerenje o radnom iskustvu
•Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima (radni odnos može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
Navedenu dokumentaciju potrebno je dostavit u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u sredstvima javnog informisanja (Novine) .
Dokumentacija se predaje u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno napisati : Ime i prezime, adresu, kontakt telefon i naziv radnog mjesta za koji se konkuriše, na adresu: DOO ”Komunalne djelatnosti” Gusinje , ul. Grebajska br.6 sa naznakom: Javni oglas za Fakturista/kinja komunalnih usluga za potrebe DOO Komunalne djelatnosti” Gusinje ili direktno na arhivi Društva.

Naziv zanimanja / Stručna sprema: VSS
Broj prijave (ZZZCG): 202732200036
Broj izvršilaca: 1
Vještine:

Kontakt poslodavca

Da biste konkurisali na ovaj oglas, kontaktirajte poslodavca – D.O.O. KOMUNALNE DJELATNOSTI GUSINJE – na:
Telefon: 067/700-360
Fax: /

Primjedba: Ovaj oglas za posao je preuzet sa sajta ZZZCG. Prije konkurisanja na ovo radno mjesto, provjerite validnost oglasa i podataka iz oglasa na sajtu ZZZCG.

Izvor oglasa: Zavod za zapošljavanje Crne Gore

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner