Blagajnik/ca u DOO VODOVOD I KANALIZACIJA, Andrijevica

Za radno mjesto: Blagajnik/ca u Doo Vodovod I Kanalizacija, Andrijevica, mogu konkurisati SŠS-IV.

Zaposlenje je: Na neodređeno vrijeme, Puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 17.07.2022.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 051-244-345

OPIS POSLA – USLOVI KONKURSA

Naziv radnog mjesta: BLAGAJNIK/CA
Radno iskustvo: 12
Mjesto rada: Andrijevica
Pol:
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno vrijeme
Trajanje zaposlenja: Nije navedeno u oglasu
Radno mjesto: Upražnjeno
Radno vrijeme: Puno
Radni mjesečni broj sati: 40
Radna mjesečna zarada:
Rad u smjenama:
Smještaj: Nije obezbijeđen
Ishrana:
Prevoz:
Uspijeh:
Provjera radnih sposobnosti:
Tip prijave: Oglas
Rok prijave: 3
Napomena: Kandidat/kinja za radno mjesto mora ispunjavati Zakonom i Pravilnikom propisane,sljedeće uslove:
-Crnogorsko državljanstvo
-Navršenih 18 godina života
Zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
-Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja-IV stepen stručne spreme
-12 mjeseci radnog iskustva
-da nije osuđivan/a za krivično djelo koje kandidata/kinju čine nedostojnim za rad u državnom organu.
Potrebno je da kandidat/kinja za radno mjesto dostavi dokaze o ispunjenosti sljedećih uslova:
-Uvjerenje o državljanstvu
-Izvod iz matične knjige rođenih ili fotokopiju biometrijske lične karte
-Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
-Diplomu ili uvjerenje o završenoj stručnoj spremi
-Uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu
-CV
-Uvjerenje da kandidat/kinja nije osuđivan/a za krivično djelo koje ga/je čini nedostojnim za rad u državnom organu pribavlja se po službenoj dužnosti.
-provjeru radnih sposobnosti vrši poslodavac.
Prijavu sa kompletnom dokumentacijom propisanom javnim oglasom u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ,kandidat je dužan da dostavi u roku od 3 dana od dana objavljivanja oglasa,neposredno ili putem pošte,na adresu :“Vodovod i kanalizacija „Andrijevica,ul.Branka Deletića bb,84320,u zatvorenoj koverti,sa naznakom:“Za javni oglas za popunu radnog mjesta blagajnik“..
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Sve informacije u vezi sa Javnim oglasom mogu se dobiti na broj telefona:
068/631-012
Naziv zanimanja / Stručna sprema: SŠS-IV
Broj prijave (ZZZCG): 202222200042
Broj izvršilaca: 1
Vještine:

Kontakt poslodavca

Da biste konkurisali na ovaj oglas, kontaktirajte poslodavca – DOO VODOVOD I KANALIZACIJA – na:
Telefon: 051-244-345

Primjedba: Ovaj oglas za posao je preuzet sa sajta ZZZCG. Prije konkurisanja na ovo radno mjesto, provjerite validnost oglasa i podataka iz oglasa na sajtu ZZZCG.

Izvor oglasa: Zavod za zapošljavanje Crne Gore

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner