Za kompanije – oglašavanje prakse

Ozbiljne kompanije planiraju sprovođenje prakse i u tome vide višestruke koristi. Društveno odgovorne kompanije na taj način osposobljavaju buduću radnu snagu.  Cilj im je da u što kraćem vremenskom periodu svršene đake i studente uvedu i uklope u rad svoje kompanije.

Veliki broj Evropskih deklaracija, nacionalnih izvještaja i izvještaja Evropske Unije ističe značaj saradnje i umrežavanja obrazovnih ustanova sa kompanijama.

Šta dobijate sprovođenjem prakse?

  • potencijalne zaposlene koji su pripremljeni za rad po Vašim potrebama
  • praktikanti svojim poletom i entuzijazmom osvježavaju timski duh i radnu atmosferu među Vašim zaposlenima
  • kredibilitet društveno-odgovorne kompanije
  • rasterećenje Vaših zaposlenih po pitanju operativnih i manje zahtjevnih poslova.

Cilj sprovođenja prakse je edukativne prirode i odnosi se na upotpunjavanje teoretskog znanja praktičnim. Praktikanta ne treba posmatrati kao besplatnu radnu snagu.

Polja označena zvjezdicom (*) su obavezna.
Jedan obrazac važi za jednu poziciju. Moguće je primati više praktikanata na istu poziciju..

Podaci o firmi:

Podaci o poziciji za praksu

Podaci o oglašivaču:

Garantujem za istinitost i tačnost podataka o praksi.