Uspješno realizovan networking događaj „Druženje sa mladim preduzetnicima”

Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER) u saradnji sa Unijom mladih preduzetnika Crne Gore (UMPCG) organizovao je 28. februara networking day “Druženje sa mladim preduzetnicima” sa ciljem prevazilaženja ključnih barijera, kao što su nedostatak kontakata i relevantnih informacija, sa kojima se mladi preduzetnici suočavaju prilikom napuštanja obrazovnog sistema i ulaska u vode preduzetništva.

Događaju je prisustvovalo preko 50 mladih preduzetnika i isto toliki broj gostiju sa kojima su mladi preduzetnici izrazili želju da se upoznaju, i to predstavnici institucija od značaja za razvoj preduzetništva u Crnoj Gori, predstavnici finansijskih institucija, poslovnih asocijacija, domaćih i stranih kompanija koje posluju u Crnoj Gori.

Na samom početku događaja, prisutnima su se obratili Radosav Babić, generalni direktor Direktorata za investicije, razvoj malih i srednjih  preduzeća i upravljanje EU fondovima u Ministarstvu ekonomije Crne Gore i dr Dragana Radević, direktorica Instituta za preduzetništvo i ekonomski razvoj.

Druženje je organizovano po principu „1 na 1“, gdje su mladi preduzetnici dobili mogućnost da se u relativno kratkom vremenskom periodu susretnu i porazgovaraju sa ljudima iz državne uprave, finansijskog sektora i privrede, poslovnih asocijacija i koji su im kroz razmjenu informacija, iskustva i kontakata pružili neophodnu podršku za njihov dalji razvoj i rješavanje konkretnih problema.  

Na samom kraju, mladi preduzetnici Jovana Iković i Đorđe Cmiljanić iz firme Jovana i Đorđe Photo doo uručili su poklon vaučer set fotografija preduzetniku koji je prikupio najveći broj vizit kartica na događaju.

Vjerujemo da je završetak ovog događaja zapravo početak za mlade preduzetnike zahvaljujući uspostavljenim kontaktima. 

Svoje utiske po završetku događaja sa nama je podijelila  mlada preduzetnica Aleksandra Maksimovski vlasnica fime Maksimovski & co:

„Utisci sa današnjeg susreta su fenomenalni. Upoznala sam toliko novih ljudi – predstavnika institucija, novih preduzetnika. Ovo su rijetke prilike kad možda i svi mi koji smo članovi Udruženja mladih preduzetnika imamo priliku da se sastanemo i upoznamo sa ljudima koji će nam dati odgovore na konkretna pitanja u ovim početnim godinama razvoja našeg biznisa. Nosim sa sobom sjajne utiske, dosta razmijenjenih kontakata i upoznatih ljudi.“

Druženje sa mladim preduzetnicima organizovali smo uz podršku američke Agencije za međunarodni razvoj – USAID, kao dio Programa mentorstva i edukacije za mlade preduzetnike, u okviru Regionalnog projekta za ekonomski rast (REG).

Ostavite komentar