U prvih devet mjeseci ostvaren rast premija i dobiti

Lovćen Grupa i u trećem kvartalu 2019. nastavlja premijski rast

Triglav grupa je u prvih devet mjeseci ove godine u odnosu na prošlogodišnji isti period za 10 % povećala obim bruto premije, koji je iznosio 905 miliona eura, te je realizovala 72 miliona eura dobiti prije oporezivanja, što je za 3 % više nego lani. Uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine u Triglavu potvrđuju prognozu planirane godišnje dobiti. U trećem tromjesečju kombinovani koeficijent imovinskih osiguranja iznosio je povoljnih 91,3 %, što potvrđuje dobro poslovanje u djelatnosti osiguranja. Sredstva klijenata kojima upravlja Triglav grupa u uzajamnim fondovima i na sektoru individualnog upravljanja krajem septembra ove godine iznosila su više od 1.050 miliona eura, što je za 61 % više nego krajem 2018. godine, posebno zbog učinka ovogodišnjeg preuzimanja društva ALTA Skladi. Triglav nastavlja sa sprovođenjem svoje strategije razvoja i rasta usmjerene na dugoročno stabilno, profitabilno poslovanje i na povećanje vrijednosti Triglav grupe. Lovćen osiguranje AD, koje je dio Triglav Grupe, je u trećem kvartalu ove godine zabilježio rast premije i zadržao 1. mjesto među osiguravajućim društvima u Crnoj Gori.

10-postotni rast premije, povoljni kombinovani koeficijent. Triglav grupa je u prvih devet mjeseci ove godine fakturisala 905,5 miliona konsolidovane bruto premije osiguranja (indeks 111 u odnosu na isti period lani). Porast premija ostvaren je na sva tri segmenta osiguranja i na većini tržišta. Grupa je uspješnim prodajnim akcijama, povećanim prodajnim aktivnostima i pridobijanjem novih osiguranika ostvarila rast premije u svim grupama imovinskih osiguranja, a ukupna premija tog segmenta bila je u odnosu na isti vremenski period lani viša za 11 odsto. Premija zdravstvenih osiguranja je na osnovu povećanog broja sklopljenih osiguranja i zbog povećanja prosječne premije porasla za 22 %, premije životnih i penzijskih osiguranja više su za 2 %, što se može prvenstveno pripisati višim uplatama klasičnih životnih i penzijskih osiguranja i prodaji tih osiguranja i preko bankovnih prodajnih kanala. Ovogodišnji štetni dogođaji bili su do sada relativno povoljni, a fakturisani bruto iznosi šteta u Triglav grupi iznosili su 505,5 miliona eura (indeks 102). Kombinovani koeficijent Grupe iznosio je povoljnih 91,3 %, što je posljedica poboljšanog koeficijente šteta i sačuvane stabilne vrijednosti koeficijenta rashoda.

Dobar poslovni rezultat. Triglav grupa je u prvih devet mjeseci realizovala 72,0 miliona eura konsolidovane dobiti prije oporezivanja, što je za 3 % više nego u istom periodu lani. Dobar rezultat je prvenstveno posljedica disciplinovanog preuzimanja rizika osiguranja i rasta obima poslovanja. Dobit koja proizlazi iz bruto tehničkog dijela poslovanja iznosila je 54,7 miliona eura i bila je 13 % viša nego lani u istom periodu. Dobit iz finansijskih ulaganja osiguravačke djelatnosti u visini od 14,9 miliona eura niži je nego lani (indeks 76), a na nju su uticale negativne kamatne stope, koje i dalje snižavaju neto prihode od kamata. Zbog daljnjeg pada kamatnih stopa u ovoj godini Triglav grupa je oformila odgovarajuće rezerve. Dobit iz neosiguravajućeg dijela poslovanja Grupe, u što ulaze i rezultati poslovanja oba društava za upravljanje, iznosila je 2,4 miliona eura (indeks 144).

Investicijski portfolio Triglav grupe. Finansijska ulaganja Grupe krajem septembra 2019. dosegla su vrijednost od 3,3 milijarde eura (indeks 106). U portfoliju imaju i dalje prevladavajući udio od 73,1 % dužničkih vrijednosnih hartija, koje su uglavnom investirane na području eura.

Upravljanje imovinom klijenata. Triglav grupa je krajem septembra 2019. upravljala sa više od 1.050 miliona eura sredstava svojih klijenata, od čega je 976 miliona eura sredstava kojima se upravlja u uzajamnim fondovima, a 78 miliona eura sredstava je individualno upravljanje imovinom klijenata. Ukupni obim sredstava klijenata Triglav grupe je u odnosu na obim krajem 2018. godine za 61 % viši, prvenstveno zbog učinka ovogodišnjeg preuzimanja društva ALTA Skladi. Na slovenačkom tržištu upravljanja uzajamnim fondovima Triglav je na vodećem mjestu (udio na tržištu 34 %).

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je rekao: »Sa poslovanjem i sa postignutim rezultatima u prvih devet mjeseci smo zadovoljni. Poslujemo u izuzetno zahtjevnim prilikama na finansijskim tržištima, ali disciplinovano preuzimanje rizika i rast obima poslovanja omogućuju nam da uspješno postižemo zacrtane ciljeve. Uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine potvrđujemo svoju prognozu planirane godišnje dobiti.«

Triglav grupa na crnogorskom tržištu

Lovćen Grupa koju čine Lovćen osiguranje AD, Lovćen Auto DOO i Lovćen životna osiguranja AD je prvih devet mjeseci 2019. godine završila sa rastom ukupne bruto fakturisane premije u odnosu na isti period prethodne godine. Dobro poslovanje je doprinijelo da je Lovćen osiguranje tradicionalno prvo na crnogorskom tržištu, sa tržišnim učešćem od 36%. Udio Lovćen osiguranja u neživotnim osiguranjima na tržištu osiguranja u Crnoj Gori je 43%, a udio Lovćen životnih osiguranja u cijelokupnoj premiji životnih osiguranja Crne Gore je 21,5%, i bilježi rast od 7,3 procentna poena u odnosu na isti period lani. 

Izvršni direktor Lovćen osiguranja, Matjaž Božič, je ovim povodom izjavio: “Prvih devet mjeseci je završeno kvalitetnim rastom premije kao posledica inteziviranja aktivnosti u segment prodaje. Fokusirani smo na potrebe naših klijenata za što boljom ponudom i efikasnom isplatom šteta, a u narednom periodu planirali smo proširiti naš portfolio proizvoda i usluga kao i raznovrsnost prodajnih kanala. Sa modernim marketinškim kampanjama, „Zajedno još više“ koju smo promovisali tokom ljetnih mjeseci, i novim „Dome moj“ – paketnim osiguranjem domaćinstva, sigurni smo da ćemo postići poslovne ciljeve i nastaviti sa trendom rasta na crnogorskom tržištu osiguranja.“

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner

Ostavite komentar