УСПЈЕШНО ПОСЛОВАЊЕ САВА ОСИГУРАЊА У 2017. ГОДИНИ УЗ ОСТВАРЕНУ ДОБИТ ОД 1,23 МИЛИОНА ЕУРА

#Savaosiguranje #Uspješnoposlovanje

На  редовној сједници Скупштине акционара Друштва, усвојени су резултати пословања Сава осигурања АД Подгорица за 2017. годину.

Сава осигурање АД успјешно је завршила пословну 2017. годину. Остварени профит је 34 одсто већи од планираног и износи 1,23 милиона еура нето. У 2017. години фактурисано је 12,35 милиона еура премије, што је 6 одсто више у односу на 2016. годину. У исто вријеме, исплаћено је 3762 одштетна захтјева у укупном износу од 4,5 милиона еура, што је више за 3,5 одсто од претходне године.

Укупна актива Друштва на дан 31.12.2017. године износи нешто преко 23 милиона еура.

“Задовољни смо пословном 2017. годином. Остварени резултати показују да смо квалитетно радили и да смо успјели да задржимо повјерење у наш рад које тржиште има годинама уназад. Трудићемо се да у будућности подигнемо тај квалитет и оправдамо очекивања прије свега наших клијената али и она која имају наши запослени и власници наше компаније.” рекао је извршни директор Небојша Шћекић.

У 2017. години, по основу каско осигурања моторних возила, фактурисано је 1,43 милиона еура премије или 10,4 одсто више него у 2016. години, а фактурисано је и 8 одсто више премије осигурања помоћи на путовању у односу на 2016. годину. Остварен је значајан раст бруто фактурисне премије по основу осталих осигурања имовине, од чега се 65,6 одсто односи на осигурање од свих ризика (алл рискс), а 10,5 одсто на осигурање објеката у изградњи. Такође је забиљежен и раст премије по основу осигурања од посљедица незгоде, и то за 9 одсто више фактурисане премије у односу на 2016.

На крају 2017. године, Друштво је имало бруто техничке резерве у износу од 15,89 милиона еура, које су веће за 3,9 одсто у односу на 2016 годину. Покривеност бруто техничких резервисања Друштва на крају 2017. године износи 111,67 одсто. Средства техничких резерви намијењена су за реализацију једног од основних циљева Друштва – благовремено извршавање обавеза према корисницима наших услуга.

Власник Сава Осигурања је група Сава Ре, која ове године слави 10 година присуства у Црној Гори. Сава Ре је 2017. годину завршила са профитом, који након опорезивања износи 31,1 милиона еура. Група је остварила и 517,2 милиона еура бруто фактурисане премије, што је 5,5 одсто више него у 2016. години и 4,7 одсто више од планираног.”

Ostavite komentar