Savladavanje otpora prema promjenama u organizaciji

#BiznisMagazin #CrnaGora

I organizacije kao i poedinci razvijaju određen odnos prema promjenama koje oslikavaju ključne karakterisitke njihovog dosadašnjeg načina funkcionisanja i struktuiranosti. Lider promjena u cilju primjene adekvatne strategije mjera za savladavanje otpora, mora da uzme u obzir svu složenost situacije u kojoj će nastojati da realizuje transformaciona rješenja.

Analitičari smatraju da su najveći uzročnici otpora promjena ekonomska nesigurnost, strah od nepoznatog, prijetnja ustaljenim društvenim odnosima, navika, te propust da se uoči potreba za promjenom

Promjene će se vjerovatno desiti kada ljudi koje ona pogađa vjeruju da će koristi od sprovođenja promjene biti veće od očekivanih troškova koje ona stvara. Faktori koji utiču na koristi od promjena su obim nezadovoljstva postojećim stanjem, dostupnost željene alternative i postojanje plana da se alternative ostvare. Ljudi neće posegnuti za promjenom ukoliko nijesu nezadovoljni, ako nemaju poželjnu alternativu ili način da se ta alternativa ostvari. Lideri koji se ozbiljno bave razvojem organizcija morali bi ove faktore imati u vidu prije nego sto se opredjele za pokretanje zvaničnih i ambicioznih programa organizacionih promjena. U zavisnosti od stava, svi zaposleni se mogu podijeliti u tri grupe: prvi, koji su temeljno i od samog početka za promjenu, drugi koji su energično  i do kraja protiv promjena i treći koji se nalaze između ova dva ekstrema.

Okorjeli  protivnici predstavljaju  krajnost  na koju lider ne bio trebao da troši previše vremena i energije, jer se na tim pozicijam očigledno nalaze pojedinci koji snažno štite beneficije i uticaj u organizaciji. Stoga je ključna orijentacija u pridobijanju podrške u sprovođenju na najveću grupu, neopredjeljene i do tada ne zainteresovane članove organizacije. Rad u tom pravcu mora započeti indetifikaciojom kolebljivih članova, a nastaviti sa strategijama za prevazilaženje  otpora koji se kod njih javlja.

Veoma je bitno da onaj ko sprovodi promjene ima uvid  o raspoređenosti pristalica u organizacionoj strukturi i menadžmentu. Dž. Welch navodi da je  potrebno je da postoji značajan broj lokalnih lidera u narednim fazama koji treba da budu pravilno raspoređeni u poslovnim jedinicama organizacije, u sva tri nivoa menadžmenta preduzeća. Naravno, prisutnost liderskog autoriteta treba da bude najveći tamo gdje se očekuje najveći otpor.  U ljudima postoji strah da će svaka promjena biti potencijalno destabilizujuća i doprinjeti pogoršanju postojećeg stanja. Ovaj otpor prema promjenama može doći kako do individualnih, tako i do grupnih činilaca, a savladavanje istog je treći i ključni korak u sprovođenju promjena.

Ostavite komentar