Lideri ili menadžeri: Ko ima značajniju ulogu ?

#BusinessMagazin #posao #lideri #menadžeri

Uveliko je zastupljeno mišljenje da su menadžeri i lideri različite osobe. To su suštinski različiti tipovi ljudi.Piše: Batrić Babović

Liderstvo je fenomen o kojem se mnogo piše i diskutuje u današnjici. To je važan faktor uspjeha preduzeća i zauzima značajno mjesto, zajedno sa menadžmentom u organizacijama. Na važnost liderstva utiče povećanje konkurencije, globalizacija, svjetska ekonomska kriza, oskudnost resursa, pa i potreba sljedbenika da budu vođeni ili ostvareni.

Liderstvo, od engleske riječi ,,lead“, što znači vođenje moglo bi se objasniti kao usmjeravanje organizacije na pravi put. Menadžment, od engleske riječi ,,manage“, što znači upravljati, predstavlja upravljanje ljudima radi ostvarivanja ciljeva. Liderstvo je stariji pojam, koji se izučava još od doba Aristotela, dok se menadžment kao nauka javlja početkom XX vijeka, kada nastaje industrijsko društvo. Ova dva fenomena ne mogu jedan bez drugoga. U uslovima težeg pribavljanja resursa, a globalizacijom povećane konkurencije, sve zahtjevnijih i težih za zadovoljavanje zahtjeva kupaca, te dinamičnog i turbulentnog okruženja liderstvo ima značajnu ulogu i njime se pokušava prije svega izvesti kompanija na pravi put, ostvariti profitabilnost u dugom roku, a kasnije i stvoriti konkurentska prednost, zasnovana na nemogućnosti imitiranja urođenog fenomena liderstva. Od lidera se traži da uspješno upravlja brodom koji se zove preduzeće i da ga vodi u budućnost, izbjegavajući opasne oluje i talase. Liderska vizija je početna, inicijalna dimenzija kojom se objektiviziraju zajednički ciljevi koje tim, grupa ili organizacija treba da ostvari.

Uveliko je zastupljeno mišljenje da su menadžeri i lideri različite osobe. To su suštinski različiti tipovi ljudi. Menadžeri su reaktivni i kada rade sa ljudima nastoje da posao obave sa veoma malo emocioalnog uplitanja. Lideri stvaraju emocionalan odnos, mijenjaju percepciju sljedbenika o problemima i mogućim rješenjima. Po Zalezniku  menadžeri su pasivniji u odnosu na lidere, u kontaktu sa ljudima nastoje da posao obave sa što manje emocionalnog unošenja, dok lideri svoj odnos sa sljedbenicima zasnivaju na emocijama i nerijetko ih koriste kako bi pridobili sljedbenike.

Šta je to što karakteriše ličnost lidera?  Svakako želja da ima moć, da utiče i da mijenja, da vodi, da pomaže i da stvara bolju sredinu. Dok se lider orijentiše na ostvarivanje vizije koju je sam stvorio, menadžer se fokusira na ostvarivanje vizije koju mu je neko obećao. Menadžeri su prije svega dobri sljedbenici, ali obzirom da liderstvo i menadžment ne idu jedno bez drugog, menadžeri moraju imati malo liderskog u sebi. To se posebno odnosi na menadžere najvišeg nivoa koji su nosioci formalnog autoriteta i imaju uticaj na veliki broj zaposlenih. Ipak menadžer je prije svega dobar vojnik, požrtvovan, dosljedan i istrajan u ostvarivanju vizije. Naravno, on je sljedbenik i kao takav želi da se ostvarivanjem vizije ostvari neki njegov lični prioritet i očekivanja. U poređenju lidera i sljedbenika kao tipova ličnosti možemo zaključiti da su lideri ekstravertniji, da su skloniji uspostavljanju odnosa sa drugim ljudima, spremniji da preuzmu rizik, tolerantniji prema drugim kulturama, često bolji retoričari i postojaniji u ostvarivanju svojih ciljeva. Jasno je da se radi o dva različita tipa ličnosti, koji imaju različite poglede na probleme i njihova rješenja u organizaciji. Shodno tome imaju različite prioritete i načine rješavanja. Menadžeri kao ličnosti manje preferiraju rizične situacije i gledaće da ih izbjegnu, zadovoljavajući se svakodnevnim rješenjima i postupcima. Lideri su po svojoj prirodi inovatori i reformatori, koji će uvjek tražiti i iznalaziti nove načine.

Organizacijama su potrebni kako lideri tako i menadžeri.  Međutim lider može biti menadžer, ali menadžer ne može biti lider. Menadžera u kompanijama ima dosta, ali lidera hvali.

Ostavite komentar