Kako registrovati (osnovati) nevladinu organizaciju (NVO) u Crnoj Gori?

#OsnivanjeNVO

nvo

Kako registrovati nevladinu organizaciju u Crnoj Gori? – Odgovor smo dobili od stručnog tima„Selecta“ iz Podgorice.

Da biste registrovali Nevladino udruženje (NVO) potrebno je da nam dostavite sledeće podatke:
Lični podaci za najmanje tri osnivača (ime i prezime, matični broj, adresa stanovanja)
Ime i prezime ovlašćenog lica
Adresa udruženja
Osnovni ciljevi udruženja

Mi ćemo pripremiti svu potrebnu dokumentaciju.
Vaše je samo da potpisete dokumenta koja mi pripremimo.

Kompletna registracija obuhvata:
Izrada Odluke o osnivanju i Statuta NVO
Registracija kod MUP-a
Mat. broj kod Monstata
PIB broj kod Poreske uprave
Otvaranje računa kod banke
Pečat i štambilj

Ukupna cijena za registraciju NVO je 250E

Za sve što Vas interesuje pošaljite email na selecta.me@gmail.com ili nazovite na 069 590 433

Ostavite komentar