Prijava za stažiranje

Volite da pišete? Stalno visite na društvenim mrežama u potrazi za novim informacijama?

Portal Crna Gora otvara stalni konkurs za studente-stažiste sa Fakulteta političkih nauka i ostale zainteresovane, za pisanje vijesti, analiza, osvrta, izvještaja sa događaja… u tekstualnoj, audio i vizuelnoj formi.

Prijavite se putem formulara ispod.

Sva polja su obavezna.

Poznavanje engleskog jezika (čitanje)

Poznavanje ruskog jezika (čitanje)