Sekretar/ka skupštine opštine u OPŠTINA U OKVIRU GLAVNOG GRADA TUZI, TUZI

Za radno mjesto: sekretar/ka skupštine opštine u Opština U Okviru Glavnog Grada Tuzi, TUZI mogu konkurisati – [VII-1 stepen].

Zaposlenje je: Na određeno vrijeme, Radno vrijeme puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 08.12.2018.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 020-875-167

Radno iskustvo u mjesecima: 60
Radno iskustvo: Sa radnim iskustvom
Vrsta radnog odnosa: Na određeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa: 60
Broj radnih sati u nedjelji: 40
Mjesečna zarada:
Posebna znanja i vještine: Položen stručni ispit
Rad u smjenama: Prije podne
Smještaj: Nije predviđen
Ishrana: Nadoknaduje se u cjelini
Prevoz: Nadoknaduje se u potpunosti
Mjeseci probnog rada:
Provjera radnih sposobnosti: Nije predviđena
Napomena:

Crna Gora
Glavni grad Podgorica
Opština u okviru Glavnog grada Tuzi
Tuzi bb

Oglašava se potreba za prijem u radni odnos:

1. Sekretar/ka Skupštine opštine u okviru Glavnog grada Tuzi

Potrebna dokumentacija:
Kandidati mogu Službi za ljudske resurse (u daljem tekstu Služba) dostaviti kopiju gore navedene dokumentacije, dok su original dužni pružiti na uvid ovlašćenom službeniku Službe za sprovodenje konkursa.
U državnom organu ne može da zasnuje radni odnos lice koje je korisnik prava na penziju, u skladu sa zakonom.
Državni službenik, odnosno namještenik koji je ostvario pravo na otpremninu ne može zasnovati radni odnos u državnom organu ili pravnom licu, u periodu od jedne godine od dana isplate otpremnine. Ogranicenje se ne odnosi na lice koje vrati cjelokupni iznos isplacene otpremnine.
Provjera kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata podrazumijeva izradu pisanog rada, koji sadrži sagledavanje prioriteta i predloga za unapređenje procesa rada, odnosno stanja u oblasti rada za koju se kandidat imenuje, odnosno postavlja.
Kandidat koji je ostvario više od 50% bodova na testiranju u pisanoj formi, može pristupiti strukturiranom intervju.
O datumu, mjestu, vremenu i nacinu provjere, kandidati sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove javnog konkursa ce biti obaviješteni pisanim putem, najkasnije pet dana prije dana provjere.
Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u roku od 20 dana od dana objavljivanja konkursa u zatvorenoj koverti (na kojoj je potrebno napisati: ime i prezime, adresu, kontakt telefon, naziv organa i radnog mjesta) na adresu:
Sekretarijat za lokalnu samoupravu-Služba za ljudske resurse
Sa naznakom: za Javni konkurs za potrebe Službe skupštine
Kontakt tel: +38220875167;

Izvor: Zavod za zapošljavanje Crne Gore