Rukovodilac/teljka službe za javne nabavke u GLAVNI GRAD PODGORICA GRADONAČELNIK PODGORICA, PODGORICA

Za radno mjesto: rukovodilac/teljka službe za javne nabavke u Glavni Grad Podgorica Gradonačelnik Podgorica, PODGORICA mogu konkurisati – [VII-1 stepen].

Zaposlenje je: Na određeno vrijeme, Radno vrijeme puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

********************************

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 020-665-076

Radno iskustvo: 36
Vrsta radnog odnosa: Na određeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa: 48
Broj radnih sati u nedjelji: 40
Mjesečna zarada:
Posebna znanja i vještine: Položen stručni ispit
Rad u smjenama: Prije podne
Smještaj: Nije predviđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nadoknaduje se u potpunosti
Mjeseci probnog rada:
Provjera radnih sposobnosti: Provjeru vrši poslodavac
Napomena: -položen stručni ispit za rad na poslovima javnih nabavki

Crna Gora
GLAVNI GRAD-PODGORICA
SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
Objavljuje
JAVNI KONKURS
za potrebe Gradonačelnika Glavnog grada-Podgorice, za:
I- RUKOVODILAC/TELJKA SLUŽBE ZA JAVNE NABAVKE GLAVNOG GRADA PODGORICE- 1 izvršilac, na vrijeme od 4 godine
Dokumenta koja podnosi kandidat:
-Prijava na slobodno radno mjesto,u kojoj se navodi JMBG i saglasnost sa obradom ličnih podataka u svrhu sprovođenja oglasa za popunu radnog mjesta
-CV
-Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku studiranja)
-Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
-Uvjerenje ili potvrda o potrebnom radnom iskustvu
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad na poslovima javnih nabavki
Dokumenta koja pribavlja javnopravni organ po službenoj dužnosti:
-Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
-Izvod iz matične knjige rodjenih
-Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti i da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
-Mišljenje o stručnim i radnim kvalitetima
Kontakt telefon: 020 665-076

Molimo da INFORMACIJE o ovom oglasu za posao PROVJERITE na Zavod za zapošljavanje Crne Gore