Referent/kinja za administrativno-tehničke poslove-tehnički sekretar/ka u OPŠTINA U OKVIRU GLAVNOG GRADA TUZI, TUZI

Za radno mjesto: referent/kinja za administrativno-tehničke poslove-tehnički sekretar/ka u Opština U Okviru Glavnog Grada Tuzi, TUZI mogu konkurisati – [III stepen].

Zaposlenje je: Na neodređeno vrijeme, Radno vrijeme puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 17.12.2018.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 020-875-167

Radno iskustvo u mjesecima: 12
Radno iskustvo: Sa radnim iskustvom
Vrsta radnog odnosa: Na neodređeno vrijeme
Broj radnih sati u nedjelji: 40
Posebna znanja i vještine: Položen stručni ispit,
Poznavanje rada na računaru
Rad u smjenama: Prije podne
Smještaj: Nije predviđen
Ishrana: Nadoknaduje se u cjelini
Prevoz: Nadoknaduje se u potpunosti
Provjera radnih sposobnosti: Nije predviđena
Napomena: -poznavanje albanskog jezika

Crna Gora
Glavni grad Podgorica
OPŠTINA U OKVIRU GLAVNOG GRADA TUZI
Tuzi bb

Oglašava se potreba za prijem u radni odnos:

Potrebna dokumentacija:

Probni rad je obavezan za državnog službenika koji prvi put zasniva radni odnos na neodredeno vrijeme u državnom organu. Probni rad traje jednu godinu.

Kandidati mogu Službi za ljudske resurse (u daljem tekstu Služba) dostaviti kopiju gore navedene dokumentacije, dok su original dužni pružiti na uvid ovlašćenom službeniku Službe za sprovodenje javnog oglasa.

U državnom organu ne može da zasnuje radni odnos lice koje je korisnik prava na penziju, u skladu sa zakonom.

Državni službenik, odnosno namještenik koji je ostvario pravo na otpremninu ne može zasnovati radni odnos u državnom organu ili pravnom licu, u periodu od jedne godine od dana isplate otpremnine. Ograničenje se ne odnosi na lice koje vrati cjelokupni iznos isplacene otpremnine.

Pisano testiranje sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela i podrazumijeva izradu pisanog testa.

Provjera znanja daktilografije, informatike ili stranog jezika vrši se u skladu sa pravilima, odnosno standardima u ovim oblastima.

Pisani test izrađuje se u elektronskoj formi, pod šifrom.

O datumu, mjestu, vremenu i nacinu provjere, kandidati sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove javnog oglasa ce biti obaviješteni pisanim putem, najkasnije pet dana prije dana provjere.

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u zatvorenoj koverti (na kojoj je potrebno napisati: ime i prezime, adresu, kontakt telefon, naziv organa i radnog mjesta) na adresu:

Sa naznakom: za Javni oglas za potrebe Službe predsjednika opštine u okviru Glavnog grada Tuzi.
Kontakt tel: +38220875167;

Izvor: Zavod za zapošljavanje Crne Gore