Animator/ka za djecu u JU CENTAR ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA U RAZVOJU TISA, BIJELO POLJE

Za radno mjesto: Animator/ka za djecu u Ju Centar Za Djecu I Mlade Sa Smetnjama U Razvoju Tisa, BIJELO POLJE mogu konkurisati – [III stepen].

Zaposlenje je: Na neodređeno vrijeme, Radno vrijeme puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

********************************

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 050/ 486-248

Radno iskustvo: 6
Vrsta radnog odnosa: Na neodređeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa:
Broj radnih sati u nedjelji: 40
Mjesečna zarada:
Posebna znanja i vještine:
Rad u smjenama: Prije podne
Smještaj: Nije predviđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nije obezbijeden
Mjeseci probnog rada:
Provjera radnih sposobnosti: Nije predviđena
Napomena: SVI KANDIDATI, OSIM POSEBNIH, MORAJU ISPUNJAVATI I OPŠTE USLOVE KOJI SU
ISTAKNUTI U UOKVIRENOM DIJELU POD NAZNAKOM OPŠTI USLOVI.
Potrebno dostaviti: Prijavu, CV, fotokopiju lične karte, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, kopiju diplome, ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu.

Molimo da INFORMACIJE o ovom oglasu za posao PROVJERITE na Zavod za zapošljavanje Crne Gore


Želite i vi da pišete za Crnu Goru? Javite nam se!