Visok stepen primjene Arhuske konvencije

#MinistarstvoTurizma #ArhuskaKonvencija #PavleRadulović

Arhuska konvencija je u Crnoj Gori dostigla visok stepen primjene u praksi, saopštio je ministar održivog razvoja i turizma, Pavle Radulović, ocjenjujući da su građanima približena njihova prava, ali i odgovornost koju svi imaju pred sobom i budućim generacijama.

Konferencija u Budvi će trajati do 15. septembra (foto: MORT)

U Budvi je danas počela međunarodna konferencija posvećena Arhuskoj konvenciji, u organizaciji sistema UN-a, odnosno Ekonomske komisije za Evropu (UNECE) i Ministarstva održivog razvoja turizma (MORT), a uz podršku Misije OEBS-a i UNDP-a.

Konferenciji prisustvuje više od 400 učesnika iz država potpisnica Arhuske konvencije, delegati iz više od 50 zemalja članica UNECE-a, ali i delegati koje nijesu članice UNECE-a, brojne međunarodne organizacije, nevladine organizacije, predstavnici Arhus centara, akademici, stručnjaci, kao i mnogi drugi učesnici.

Radulović je, otvarajući konferenciju, ukazao na značaj ciljeva konferencije. „Principi Arhuske konvencije postali su dio naše svakodnevice u nastojanju da prava na informisanje, učešće u odlučivanju i pravna zaštita predstavljaju temelj za očuvanje javnog interesa i dostizanje ekoloških i ekonomskih standarda razvijenih zemalja“.

Radulović: Principi Arhuske konvencije postali su dio naše svakodnevice (foto: MORT)

„Arhuska konvencija u Crnoj Gori dostigla je visok stepen implementacije u praksi i postigli smo da građanima približimo njihova prava, ali istovremeno da podsjetimo na odgovornost koju svi imamo kako pred sobom, tako i pred budućim generacijama“, poručio je Radulović.

On je podsjetio na značaj prirodnih ljepota koje su, kako je rekao, nesumnjivo najveća dragocjenost Crne Gore, i da je cilj da ih „prije svega sačuvamo i razvijamo do one mjere u kojoj to neće neprihvatljivo uticati na eko-sisteme“.

„Vođena opredjeljenjem o uspostavljanju ekološke države, Crna Gora je među prvim državama regiona jugoistočne Evrope koja je uspostavila strateški i institucionalni okvir za održivi razvoj u skladu sa standardima razvijenih zemalja Evropske unije“, kazao je Radulović i dodao da njen razvoj kao ekološke države zahtijeva posvećenost, istrajnost, hrabre odluke i znatna finansijska ulaganja.

Crna Gora Arhusku konvenciju ratifikovala 2009. godine (foto: MORT)

Direktor Odjeljenja za životnu sredinu UNECE-a, Marko Kejner, zahvalio je Crnoj Gori kao zemlji domaćinu i Vladi Crne Gore na istrajnim naporima da organizuje tako značajan događaj.

„Uprkos određenim izazovima, Arhuska konvencija i PRTR Protokol su već postigli vidljive rezultate u pogledu unapređenja pristupa informacijama, učešću javnosti u procesu donošenja odluka i pristupa pravosuđu u pitanjima koja se tiču životne sredine u mnogim zemljama našeg regiona, što predstavlja rezultat snažne posvećenosti i uloženih napora“, naveo je on.

Iz Ministarstva podsjećaju da je Arhuska konvencija je u Crnoj Gori potvrđena i postala dio pravnog sistema u novembru 2009. godine.

Izvor: Radio Televizija Crne Gore

Želite i vi da pišete za Crnu Goru? Javite nam se!

Ostavite komentar