Počele pripreme za rekonstrukciju Mamule

#TvrđavaMamula #Mamula

Kompanija OHM Mamula Montenegro počela je pripremne radove na čišćenju i pripremi terena za rekonstrukciju i adaptaciju utvrđenja Mamula na ostrvu Lastavica.

.

Kako je saopšteno iz kompanije OHM Mamula, radovi su preduzeti u skladu sa saglasnošću Vlade za izvođenje pripremnih radova za rekonstrukciju ostrva Lastavica od 20. jula.

„Saglasnost Vlade smo dobili u julu, ali nismo željeli da počinjemo pripremne radove tokom ljeta da ne bismo ometali pristup turistima i posjetiocima. Uoči i tokom sezone, očistili smo kompletnu lokaciju i postavili infotable radi bezbjednijeg boravka posjetilaca. Tokom jula su počele aktivnosti na izradi konzervatorsko-restauratorskog projekta, identifikovano je preko pet kubnih metara kamena i ostalog devastiranog materijala sa prvobitnog autrougarskog utvrđenja. Posebna pažnja je posvećena kamenom materijalu koji je pripadao djelovima tvrđave koji su u prošlosti razgrađeni i porušeni i koji će restauratorskim radovima biti vraćeni na svoje prvobitno mjesto“, saopštila je Dragana Bećirović, savjetnik za odnose sa javnošću kompanije OHM Mamula Montenegro.

Kako dodaju, pripremni radovi podrazumjevaju ograđivanje lokacije na kojoj će se izvoditi radovi, pozicioniranje privremenih objekata u funkciji rekonstrukcije objekta, dopremu materijala i opreme, trasiranje privremenih saobraćajnica za dovoz i odvoz, montažu sanitarnih objekata, te čišćenje lokacije od korova i biljaka koje ugrožavaju stabilnost postojeće konstrukcije, u skladu sa Saglasnošću za izvođenje pripremnih radova i konezervatorskim uslovima za ovaj lokalitet, koje je izdalo Ministarstvo kulture.

.

Planirani radovi, napominju, podrazumijevaju i uklanjanje naknadno sagrađenih segmenata objekta koji nemaju istorijsku vrijednost, skladištenje i sakupljanje elemenata konstrukcije i kamene plastike koja će biti naknadno ugrađena na odgovarajućim pozicijama na objektu, uklanjanje zemljanog nasipa na centralnom platou ostrva i iskop do kote terena, izgradnju i instalaciju autonomnog gradilišnog elektro i vodovodnog napajanja, lociranje i pripremu privremene deponije građevinskog otpada i slično.

Rekonstrukcija tvrđave Mamula i ostrva je planirana u skladu sa konzervatorskim uslovima i utvrđenim standardima zaštite životne sredine, uz maksimalno očuvanje tradicionalne fizionomije predjela i postojeće organizacije prostora.

„Planom restauracije i konzervacijom dobiće se ’boutique’ hotel&spa visoke klase sa 30 soba, memorijalni muzej, četiri ugostiteljska objekta, prodavnica, bazeni, klub za vodene sportove na nemotorni pogon. Pristup lokaciji će ostati slobodan“, navodi se u saopštenju OHM Mamula.

Globalni lider u razvoju integrisanih turističkih destinacija, švajcarski Orascom Development Holding, koji u Tivtu razvija projekat Luštica Bay, vrijedan 1,1 milijardu eura, sklopio je ugovor o zakupu ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula na 49 godina. Posredstvom svoje kompanije u Crnoj Gori, OHM Mamula Montenegro, Orascom planira da obnovi ostrvo i tvrđavu Mamula poštujući pejzaž i arhitekturu i obezbjeđujući zaštitu istorijske vrijednosti lokacije.

Izvor: Radio Televizija Crne Gore

Želite i vi da pišete za Crnu Goru? Javite nam se!

Ostavite komentar