Opstanak Solane zavisi od vodnog režima

#UlcinjskaSolana

Ulcinjska solana područje od izuzetne vrijednosti za očuvanje biodiverziteta te dodao da je opstanak staništa i vrsta gotovo u potpunosti zavistan od održavanja vodnog režima, koji se godinama upotrebljavao kod tradicionalne proizvodnje soli, ocijenjeno je na sastanku u Ministarstvu turizma i održivog razvoja.

Sa sastanka u Ministarstvu

U tom vladinom resoru juče je održan treći sastanak Upravnog odbora projekta „Finalizacija studije zaštite Ulcinjske solane“.

„Sastanku je predsjedavao ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović dok su prisustvovali i predstavnici ministarstava održivog razvoja i turizma, ekonomije, Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, Javnog preduzeća za nacionalne parkove, Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Opštine Ulcinj, Centra za zaštitu i proučavanje ptica, EUROFOND-a i Privrednog suda“, navodi se u saopštenju.

Glavni cilj sastanka, kako se dodaje, predstavljao je prezentovanje finalnog nacrta Studije zaštite Ulcinjske solane.

„Govoreći o procjeni stanja i vrijednostima biodiverziteta, koje su predstavljale jedan od specifičnih ciljeva projekta, Andrej Sovinc vođa ekspertskog tima angažovanog na projektu naveo je da studija potvrđuje da je Ulcinjska solana područje od izuzetne vrijednosti za očuvanje biodiverziteta te dodao da je opstanak staništa i vrsta gotovo u potpunosti zavistan od održavanja vodnog režima, koji se godinama upotrebljavao kod tradicionalne proizvodnje soli. Takođe, on je posebno istakao značaj ornitofaune tog područja koja Ulcinjsku solanu stavlja na sami vrh najvažnijih lokaliteta za gniježđenje, seobu i zimovanje ptica uz tzv. Jadranski migratorni koridor na Balkanu“, navodi se u saopštenju.

Sovinc je kazao da je studijom stavljen fokus na utvrđivanje onih vrsta ptica, za koje je Solana od izuzetne vrijednosti, ne samo na nacionalnom nivou već i po zahtjevima EU direktiva, i to Direktive o pticama i Direktive i staništima.

„Na solani je registrovano 250 vrsta ptica od ukupno 500 koliko ih ima u Evropi, što znači da se na Solani nalazi 50 odsto svih evropskih vrsta“, naveo je Sovinc.

On je članovima Upravnog odbora predstavio i analize koje su pokazale da je Ulcinjska solana najvažnije mjesto za razvoj halofitne vegetacije kao i da su identifikovana tri tipa staništa sa Aneksa EU Direktive o staništima, što ih čini potencijalnim Natura 2000 područjem a što zahtijeva posebne mjere zaštite i očuvanja.

„Članovima Upravnog odbora takođe je predstavljena i identifikacija optimalnog modela upravljanja područjem zbog obezbjeđivanja ekološke i ekonomske vrijednosti područja. Naime, u okviru Studije izvršena je analiza kategorije zaštićenih područja po međunarodnoj (IUCN) klasifikaciji, pri čemu su kao najadekvatnije kategorije predložene kategorija V – park prirode, i kategorija IV – rezervat prirode. Takođe, kako je istaknuto u sklopu Studije, za održavanje vrijednosti biodiverziteta tog područja neophodna je sanacija infrastrukture za održavanje vode i dnevno upravljanje vodama na Solani“, navodi se u saopštenju.

Članovi Upravnog odbora razmotrili su predložene modele a nakon diskusije usvojen je zaključak da se u narednom periodu dostave komentari na tekst nacrta studije, „što bi rezultiralo konkretnijim predlozima i samim tim, pronalaženjem najoptimalnijeg rješenja za uspostavljanje modela upravljanja Ulcinjskom solanom, kako bi se obezbijedila održiva zaštita ovog područja“.

„Glavni cilj projekta „Finalizacija studije zaštite Ulcinjske solane“ jeste analiza stanja i procjena za proglašenje zaštićenog područja na području Ulcinjske solane, a shodno kriterijumima na nacionalnom i međunarodnom nivou“, zaključuje se u saopštenju.

Izvor: Radio Televizija Crne Gore

Želite i vi da pišete za Crnu Goru? Javite nam se!

Ostavite komentar