Casino Avala da plati 13 miliona eura za kiriju

#Beppler&Amp;Jacobson #HotelAvala #KazinoAvala

kazino-aala-e1510125678916.jpg

Kompanija Casino Avala, koja upravlja istoimenim kazionom, moraće da isplati blizu 13,3 miliona eura firmi Beppler & Jacobson vlasniku elitnih hotela Avale u Budvi i kolašinske Bianke.

To je presuda podgoričkog Privrednog suda, koju je krajem oktobra donijela sutkinja Milica Popović.

U presudi, koja je redakciji Vijesti dostavljena iz hotelske kompanije, Casino Avala čiji je osnivač, prema privrednom registru, Avala holding limited, dužan je da na ime neplaćanja zakupnine za prostore u prizemlju budvanskog hotela (gdje se nalazi kazino). Zakupnina za period od 20. decembra 2011. do 1. septembra 2017. sa uračunatom zateznom kamatom ukupno isplati 13.293.010,98 eura.

Ovim je djelimično usvojen tužbeni zahtjev Beppler & Jacobson, jer je ta firma tražila da joj se nadoknadi 15.748.322,85 eura štete.

Odbija se tužbeni zahtjev da Casino Avala na ime obračunatog PDV-a na iznos 13.293.010 eura isplati iznos od 2.455.311,87 eura piše u presudi.

U obrazloženju presude se navodi da su dvije firme zaključile u decembru 2010. godine ugovor na osnovu kojeg je Casino Avala koristio poslovni prostor u hotelu Avala. Zbog neplaćanja zakupnine Beppler & Jacobson jednostrano raskida ugovor u novembru naredne godine. Casino Avala odbija da napusti poslovni prostor, nakon čega Beppler & Jacobson pokreće sudski spor. Tim sporom se traži da se konstatuje da je ugovor raskinut, a da se poslovni prostor oslobodi i preda hoteljskoj kompaniji sa stvarima koje su bile u njemu, kao i da se izmiri zakupnina za korišćenje.

Casino Avala pokreće sudski spor pred kotorskim sudom gdje podnosi tužbu za utvrđivanja prava svojine po osnovu građenja na tuđem zemljištu. U presudi Privrednog suda piše da je Casino Avala jutužio Beppler & Jacobson, HG Budvanska rivijera i Opštinu Budva na iznos od tri miliona eura, koliko je procijenio da je koštala izgradnja 2.000 kvadrata dograđenog prostora u kome se nalazi kazino. Iz Casino Avala su tvrdili da pošto ih niko nije ometao da grade taj prostor, imaju pravo svojine.

Casino Avala ima pravo žalbe Apelacionom sudu

Nijesu dokazali pravo svojine

Privredni sud u presudi navodi da Casino Avata mora nadoknaditi štetu firmi Beppler & Jacobson zbog nemogućnosti korišćenja poslovno prostora.

Šteta je utvrđena po mišljenju vještaka finansijske struke na visini ugovorene zakupnine. Sud je cijenio i navode Casino Avala da vođi postupak da je po osnovu građenja stekao pravo svojine na poslovni prostor, ali da to nema uticaja na odlučivanje u ovom sudskom sporu, imajući u vidu da je ta firma koristila poslovni prostor po osnovu ugovora o zakupu, piše u presudi.

Izvor: Bankar.me

Želite i vi da pišete za Crnu Goru? Javite nam se!

Ostavite komentar