Vlada se zadužuje kod Prve banke

#VladaCrneGore

Vlada je danas donijela odluku o kreditnom zaduženju kod Prve banke u iznosu od 15 miliona eura.

.

„Shodno odredbama Zakona o budžetu za 2017. godinu, Vlada je usvojila Informaciju o dugoročnom zaduživanju u cilju obezbjeđivanja dijela nedostajućih sredstava za finansiranje budžeta za 2017. godinu s Predlogom ugovora o kreditu između Vlade-Ministarstva finansija i Prve banke Crne Gore Podgorica, u iznosu od 15 miliona eura“, saopšteno je nakon današnje sjednice Vlade kojoj je predsjedavao potpredsjednik Milutin Simović.

Kako se navodi, u sklopu redovnog izvještavanja Vlade o dinamici radova na prioritetnoj dionici Autoputa, ministar saobraaćaja i pomorstva Osman Nurković podnio je usmenu informacija o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima na kojima svojinska prava vrše opštine na državu Crnu Goru.

Kako se navodi, utvrđen je i Predlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o eksproprijaciji.

„Razlozi za izmjene ovog zakona sadržani su u potrebi da se njegove odredbe usklade sa novim Zakonom o upravnom postupku, kao i u potrebi da se otklone određeni nedostaci i biznis barijere, uočeni u dosadašnjoj primjeni važećeg Zakona“, objasnili su iz Vlade.

U saopštenju se kaže da je, prilikom utvrđivanja današnjeg dnevnog reda, na zahtjev predlagača, povučena radi dodatne obrade tačka o Predlogu plana redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva za 2017. godinu.

Dodaje se da je iz istog razloga povučena i tačka o Izvještaju o realizaciji Plana redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva u 2016. godini i Informacija o realizaciji koncesionog ugovora o korišćenju šuma, zaključenog sa „Vektra Jakić“ Pljevlja, broj 482, od 17.04.2007. godine, s predlogom za obnavljanje doznake za zaduženu a neposječenu drvnu masu, kao i definisanje buduće dinamike implementacije ugovora.

Izvor: Radio Televizija Crne Gore

Želite i vi da pišete za Crnu Goru? Javite nam se!

Ostavite komentar