Vlada će danas odlučiti o rebalansu

#VujicaLazović #RebalansBudžeta

Vladine komisije jednoglasno su predložile Vladi da utvrdi Predlog izmjena i dopuna zakona o budžetu za ovu godinu, vrijednog 2,31 milijardu eura, što je nešto preko 100 miliona eura manje u odnosu na važeći, saopštio je vicepremijer Vujica Lazović.

Lazović: Očekuje se da će u toku dana biti organizovana telefonska sjednica Vlade

On je kazao da su Vladine komisije za ekonomsku politiku i politički sistem odlučile da jednoglasno predlože Vladi da danas raspravlja o rebalansu budžeta.

„Očekuje se da će u toku dana biti organizovana telefonska sjednica Vlade i da ćemo danas ili sjutra već uputiti rebalans parlamentu u skladu sa zakonskom procedurom“, naveo je Lazović.

On je, kako je saopšteno iz Vladine Službe za odnose s javnošću, rekao da se u prethodnom periodu vodila stručna i politička rasprava o tome koje je pravo vrijeme za donošenje rebalansa.

„Samo zbog toga što sada donosimo rebalans imaćemo veće prihode u odnosu na ono što je predlog u julu i manje izdatke, javni dug i deficit, odnosno ići ćemo u manje zaduživanje za oko 30 miliona eura u odnosu na ono što je bilo ranije predviđeno“, dodao je Lazović.

On je naveo da su izvorni prihodi po rebalansu veći 26 miliona eura, a izdaci manji nekih 119 miliona eura.

„U prilici smo da ukupne javne finansije pred kraj godine, na pravi i kvalitetan način, balansiramo prepoznajući šta su bili problemi u projektovanju prihoda i rashoda“, saopštio je Lazović.

On je kazao da je loša projekcija rashoda u dijelu izdataka za naknade majkama sa troje i više djece ono što je konstantan uzrok i potreba da se ide u rebalans.

„Predlagač tog zakona je bila grupa poslanika u parlamentu. Ti predlagači su tada procijenili da su fiskalni efekti, odnosno troškovi, na godišnjem nivou negdje oko pet miliona eura. Mi pravimo rebalans da bi, u zakonskom smislu, obezbijedili nedostajućih 56 miliona eura, jer je u toku godine Ministarstvo finansija prenosilo sredstva sa pozicija za penzije i zarade na pozicije za isplatu naknada majkama i sada to moramo prepoznati kroz zakon na odgovarajući način“, objasnio je Lazović.

Projekcije su, kako je kazao, da su troškovi po tom osnovu na godišnjem nivou od 70 miliona eura sa tendencijom rasta u narednom periodu.

„Vlada će kroz ovaj pristup obezbijediti normalno funkcionisanje sistema u pogledu isplata penzija, socijalnih davanja i zarada u javnom sektoru. Na taj način smo u pravo vrijeme prepoznali ono što se i u drugim zemljama prepoznaje kao potreba korekcije budžeta pred kraj godine“, zaključio je Lazović.

Izvor: Radio Televizija Crne Gore

Napišite komentar