Unaprijeđenja finansijske stabilnosti

Crna Gora je snažno unaprijedila regulatorni okvir u segmentu finansijskog sistema, saopštio je šef Misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) za Crnu Goru, Martin Petri.

Sastanak delegacija MMF-a i CBCG

Petri je na sastanku sa guvernerom Centralne banke (CBCG), Radojem Žugićem, pohvalio postignute rezultate na planu unaprijeđenja fiskalne i finansijske stabilnosti.

„On je rekao da podržava aktivnosti CBCG, usmjerene na održavanje stabilnosti finansijskog sistema, što je, uz rezultate fiskalne konolidacije, dalo doprinos jačanju ekonomije“, navodi se u saopštenju CBCG.

Žugić je delegaciju MMF-a, koju predvodi Petri, upoznao sa stanjem bankarskog sektora, kao i aktivnostima CBCG.

On je rekao da je u prošloj godini finansijska stabilnost značajno unaprijeđena, što potvrđuju ostvareni indikatori poslovanja.

„U prvom redu to je rast kreditne aktivnosti i depozita, održavanje nivoa likvidnosti i solventnosti iznad zakonskog minimuma, kao i ‘zdravija’ imovina banaka i njihova adekvatna kapitalizovanost“, saopšteno je iz CBCG.

U bankarskom sistemu je zabilježen pad kamatnih stopa i nivoa nekvalitetnih kredita i potraživanja, koji su na kraju prošle godine 21 odsto niži u odnosu na 2016, tako da njihovo učešće u ukupnim kreditima sada iznosi 7,29 odsto.

Žugić je upoznao sagovornike i sa intenzivnim regulatornim aktivnostima CBCG tokom prošle godine, koje su usmjerene na usaglašavanje sa direktivama Evropske unije (EU) i uvođenje najboljih praksi.

Misija MMF-a boravi u Crnoj Gori radi održavanja redovnih godišnjih konsultacija do 7. marta, kada će biti organizovana konferencija za medije, na kojoj će se predstaviti nalazi o stanju ekonomije i izgledima za naredni period.

Izvor: Radio Televizija Crne Gore

Želite i vi da pišete za Crnu Goru? Javite nam se!

Ostavite komentar