Od reprograma poreskog duga do sada prihodovano 15,5 miliona eura

#Ekonomija #PoreskaUprava #ReprogramDuga

Euri.jpg “ />

Poreski obveznici kojima je u skladu sa Zakonom o reprogramu poreskog potraživanja odobren reprogram duga u iznosu od 175.396.128,49 eura (pri čemu je 153.315.813,68 eura osnovni dug, a 22.080.314,81 eura kamata) do sada su po tom osnovu uplatili 15.596.835,64 eura, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

„Od ukupno 6.341 poreskog obveznika kojima je u skladu sa donijetim rješenjima dospjela obaveza izvršenja jednokratne uplate od 10 procenata osnovnog duga, 5.475 obveznika je ispoštovalo navedenu obavezu, te je po tom osnovu naplaćeno 13.560.575,71eura. Sem toga, 222 poreska obveznika uložilo je žalbu na donijeta rješenja o reprogramu, te će ukupan iznos naplaćene jedokratne uplate zavisnosti od ishoda drugostepenog postupka kod ovih obveznika“, ističu iz Ministarstva.

Kada su u pitanju lokalna preduzeća i javne ustanove koje su ušle u reprogram, od 62 poreska obveznika iz ove kategorije 49 obveznika je u potpunosti izmirilo jednokratnu uplatu u iznosu od 598.737,07 eura, sedam obveznika je djelimično izmirilo obavezu u iznosu od 131.735,65 eura , dok njih šest uopšte nije izmirilo navedenu obavezu.

Među poreskim dužnicima sa Crne liste koji su izmirili jednokratnu ratu nalaze se Rudnik uglja Pljevlja, AD Inpek Podgorica, Vektra Boka Herceg Novi, Fab-Live doo Podgorica, Rokšped doo Podgorica, Nivel doo Podgorica, Montenegro Premier doo Podgorica, AD Tara Precision Works Mojkovac, AD Tara Aerospace and Defence Products Mojkovac, Rapex doo Bar i Samcommerce doo Tivat.

Zbog nepoštovanja obaveze izmirenja jednokratne uplate Poreska uprava do sada donijela rješenja o ukidanju rješenja o reprogramu za 649 poreska obveznika (326 pravnih i 323 fizička lica), čiji je ukupni poreski dug 20.241.175,02 eura, pri čemu se na osnovni dug odnosi 17.223.907,46 eura, a 3.017.267,55 eura na kamatu.

Među obveznicima kojima su ukinuta rješenja o reprogramu najveći poreski dužnici su: Old Town Invest Group doo Budva, Montenegro Security Service doo Podgorica, Komerc Keka doo Bar, Put Bar doo Bar, Dekor Doo Rožaje, Mercur doo Budva, Eko-Meduza doo Bijelo Polje, Hidro-mont Mercur doo Budva i Monte-gradnja Inc Budva.

Jedan od poreskih obveznika kojima je ukinuto rješenje o reprogramu je i AD Bjelasica Rada, imajući u vidu da je u navedenom preduzeću po donošenju rješenja o reprogramu otvoren stečajni postupak.

„Kada je u pitanju uplata prve rate po reprogramu, do sada je po tom osnovu prihodovan ukupan iznos od 2.036.259,93 eura, od čega je 75.923,33 eura uplaćeno od strane lokalnih preduzeća i javnih ustanova kojima je dospjela prva rata. Takođe, imajući u vidu da ovih dana dijelu obveznika dospijeva i druga rata po reprogramu, to su i po tom osnovu u toku uplate“, dodaju oni.

Poreska uprava, ističu iz Ministarstva finansija, intenzivno prati sve poreske obveznike koji su ušli u reprogram, kako sa aspekta izmirivanja reprogramiranih obaveza, tako i sa aspekta redovnog servisiranja tekućih obaveza.

„Prema svim obveznicima kojima su donijeta rješenja o ukidanju rješenja o reprogramu, kada se za to steknu zakonski preduslovi predviđeni Zakonom o upravnom postupku, preduzeće se mjere prinudne naplate koje podrazumijevaju i iniciranje otvaranja stečajnog postupka“, naglašavaju oni.

Poreska uprava poziva obveznike koji su izmirili jednokratnu uplatu od 10 procenata poreskog duga da nastave s redovnim uplatama mjesečnih rata i tekućih obaveza, kako bi im bilo omogućeno da kroz reprogram izmire poreski dug, steknu pravo na oslobođenje od kamate, izbjegnu preduzimanje mjera prinudne naplate, kao i da na zdravim osnovama nastave dalje poslovanje.

Izvor: Cafe Del Montenegro

Želite i vi da pišete za Crnu Goru? Javite nam se!

Ostavite komentar