EPCG: Cijena struje 4,7% niža

#Epcg #CijeneStruje

Konačna cijena električne energije, mrežne usluge i naknade za domaćinstva i male kupce, koji ne pripadaju kategoriji domaćinstva, od 1. januara iznosiće 7,97 centi po kilovat satu (kWh), što je 4,74 odsto manje u odnosu na sadašnju.

Na račun, uz cijenu kilovata, dodaju se cijene mrežnih operatora i naknade, kao i PDV

Iz Elektroprivrede (EPCG) je saopšteno da je cijena za domaćinstva sa jednotarifnim mjerenjem umanjena 7,61 odsto.

“Za ostale distributivne kupce, u zavisnosti od naponskog nivoa, utvrđena je konačna cijena, tako da za 35 kilovoltnog (kV) potrošača iznosi 5,1 cent po kWh i niža je 5,52 odsto, dok je za desetkilovoltnog umanjena 3,31 odsto”, navodi se u saopštenju EPCG.

Iz EPCG su objasnili da se ukupna cijena energije i usluga koju plaćaju krajnji kupci određuje kada se, shodno Zakonu, na novoutvrđene cijene aktivne energije dodaju cijene mrežnih operatora i naknade. Oni su dodali i da su cijene koje će važiti od 1. januara bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost (PDV).

Iz elektroenergetske kompanije su kazali da su konačne, nove cijene za distibutivne kupce, koje obuhvataju cijenu električne energije, mrežnih usluga i naknada, u prosjeku umanjene 4,5 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

“U skladu sa Zakonom o energetici i Opštim uslovima za snabdijevanje električnom energijom EPCG je, u svojstvu snabdjevača krajnjih kupaca, utvrdila i na svom sajtu objavila cijene električne energije po kojima će snabdijevati distributivne kupce od 1. januara”, navodi se u saopštenju.

Shodno Zakonu, cijena električne energije za domaćinstva i male kupce koji ne pripadaju kategoriji domaćinstava je ograničena za period od naredne do 2019. godine, dok se cijena energije za ostale kupce formira slobodno shodno uslovima na tržištu.

Regulatorna agencija za energetiku (RAE) je 5. decembra utvrdila regulatorne prihode i cijene mrežnih operatora, kao i iznos naknade za operatora tržišta električne energije.

“Shodno novom Zakonu o energetici, dosadašnji javni snabdjevač, EPCG, od 1. januara postaje tržišni. U tom smislu, snabdjevaču se više ne odobrava regulatorni prihod, a samim tim neće se obračunavati ni naknada za snabdijevanje, tako da na računima krajnjih kupaca neće biti ove stavke”, rekli su iz EPCG.

Pored toga, saglasno novim metodologijama naknade za angažovani prenosni i distributivni kapacitet se objedinjuju i prikazuju jednom stavkom. Isto važi i za gubitke u prenosnom i distributivnom sistemu gdje umjesto dvije stavke na računima krajnjih kupaca postoji jedinstvena stavka ‘gubici u sistemu’.

“U konačne cijene nije uključena naknada za obnovljive izvore energije (OIE), jer je nadležno ministarstvo još nije utvrdilo za narednu godinu. U snabdijevanju se sada prvi put spominje mali kupac koji ne pripada kategoriji domaćinstava”, zaključuje se u saopštenju.

Izvor: Radio Televizija Crne Gore

Želite i vi da pišete za Crnu Goru? Javite nam se!

Napišite komentar