CBCG: Addiko naplatila potraživanja Hete

#Cbcg #KreditiUChf

Centralna banka (CBCG) posjeduje dokaze da je Addiko banka, nekadašnja Hypo Alpe Adria, naplatila prenesena potraživanja Heta Asset resolution po osnovu odobrenih kredita kako u švajcarskim francima (CHF) tako i u eurima, pišu Vikend novine. Međutim, sa stavovima CBCG o tom pitanju nije saglasan advokat klijenata koji su uzimali kredite u švajcarskim francima, Dragomir Ćalasan, koji tvrdi da ima dokaze da regulator obmanjuje javnost.

CBCG (Foto: rtcg.me) Arhiva

Predstavnici CBCG tvrde da je tokom nadzora nad primjenom Zakona o konverziji kredita odobrenih u švajcarskim francima u eure provjeravana primjena metodologije za izračunavanje iznosa novog duga koji treba da bude predmet ugovora o regulisanju duga između korisnika kredita i banke, odnosno kompanije Heta Asset resolution.

“CBCG je prije početka neposrednog nadzora, a na bazi dostavljenih primjera simulacije obračuna, ocijenila da je obračun duga u navedenim primjerima obavljen u skladu sa metodologijom koja proizilazi iz primjene člana 3b Zakona o konverziji. Ocjena se odnosila na primjenu inicijalnog otplatnog plana i kalkulaciju međusobnih davanja zbog utvrđivanja iznosa duga koji je predmet ugovora o regulisanju duga“, kazali su Vikend novinama iz CBCG.

Oni su dodali da je CBCG tom prilikom obavijestila Hetu da će tokom nadzora obaviti provjeru obračuna za konkretne dužnike. Time se nije davalo nikakvo pismeno odobrenje za bilo koji konkretni slučaj.

Sa druge strane, Ćalasan je pozvao CBCG da sve dokaze dostavi specijalnom tužiocu Milivoju Katniću.

“Ukoliko je tačno da CBCG ima dokaze da je Addiko banka od Hete naplatila prenesena potraživanja i ako su sigurni u ovakav odgovor, neka ga pošalju specijalnom tužiocu”, rekao je Ćalasan.

On smatra da CBCG ponovo izbjegava da upozna javnost sa ponašanjem Heta Asset Resoulution.

“Nesporno je da nema primjedbi na inicijalni akt otplatnog plana koji je dostavila banka i kalkulaciju međusobnih davanja, koje je, takođe, dostavila banka. Međutim, CBCG se ne izjašnjava da Heta kao društvo sa ograničenom odgovornošću nema pravo da sastavlja otplatne listove i obračunava buduće bankarske kamate od dana preuzimanja potraživanja. CBCG mora pismenim putem da odgovori na ove primjedbe, a i činjenica je da nije dala nikakvo pismeno odobrenje za obračun Heti”, zaključio je Ćalasan.

Izvor: Radio Televizija Crne Gore

Želite i vi da pišete za Crnu Goru? Javite nam se!

Ostavite komentar