Boljom komunikacijom do rješavanja hitnih slučajeva

Uprava carina i Privredna komora (PKCG) trebalo bi da uspostave sistem komunikacije za procesuiranje hitnih slučajeva, odnosno rješavanje problema koji iziskuju hitnu reakciju carinskog organa, što bi značajno doprinijelo poslovnim rezultatima, saopšteno je na sastanku njihovih predstavnika.

Foto: Sa sastanka

Na sastanku je saopšteno da preduzeća koja se bave spoljno-trgovinskim poslovima, logistikom i poslovima zastupanja pred carinskim organom kao jednu od najznačajnijih državnih institucija prepoznaju Upravu carina.

“U tom pravcu dogovorena je organizacija sastanaka na operativnom nivou, na kojima bi učestvovali privrednici, posebno preduzeća sa Bijele liste, kako bi se precizno identifikovali problemi koji dovode do usporavanja carinskih postupaka, sagledala kompletna dokumentacija i pronašli mehanizmi za njihovo prevazilaženje”, navodi se u saopštenju PKCG.

PKCG je organizovala sastanak sa rukovodstvom Uprave carina u cilju unaprijeđenja saradnje te dvije institucije.

Uprava carina je, kako je saopšteno, posljednjih godina unaprijedila rad u smislu transparentnosti, efikasnosti, sistema analize rizika, naknadne kontrole, iako su pojedina pitanja i dalje otvorena.

“U oblasti elektronskih servisa i komunikacije sa privrednim subjektima, napravljen je iskorak u odnosu na druge državne organe. Od posebnog je značaja početak implementacije pojednostavljenih carinskih postupaka na osnovu knjigovodstvenih upisa, koje se obavlja bespapirno”, dodaje se u saopštenju.

Na sastanku je bilo riječi o mogućnosti potpisivanja memoranduma o saradnji, kojim bi pored ostalog bile definisane mogućnosti razmjene podataka o spoljnoj trgovini i zajedničke edukativne aktivnosti.

Predstavnici Uprave carina su se složili sa tom idejom koju je potrebno razraditi u predstojećem periodu, naročito u pogledu mogućnosti da li ta institucija može da pravovremeno obradi podatke, koji shodno pozitivno-pravnim propisima mogu biti predmet razmjene.

Na sastanku su razmotrene mogućnosti da PKCG organizuje obuke i ispit, što bi prethodilo izdavanju licenci za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom.

Predstavnici dvije institucije su se složili da bi to rješenje doprinijelo poboljšanju privrednog ambijenta, ali da je za njegovu implementaciju neophodno stvoriti zakonske pretpostavke.

Predstavnici Uprave carina su naglasili potrebu da se propišu uslovi za suspendovanje i oduzimanje licence, a u cilju podizanja kvaliteta rada špeditera.

Prilikom razmatranja mogućnosti da se postupak puštanja robe u slobodan promet obavlja i u poslijepodnevnim satima, bar u ljetnjim mjesecima, na najprometnijim terminalima u unutrašnjosti, predstavnici Uprave carina su ukazali na kadrovska ograničenja i dodali da su spremni da se uspostavi mehanizam kojim bi se izašlo u susret tim zahtjevima na carinskim terminalima gdje je prepoznata ta potreba.

U fokusu je bila i mogućnost osnivanja info-centra za privrednike u Upravi carina, što je jedna od obaveza prema Sporazumu o trgovinskim olakšicama.

“Sagovornici smatraju da je u cilju borbe protiv sive ekonomije i nelojalne konkurencije, potrebno pokrenuti proceduru za izmjenu propisa na način što bi se umjesto fakturne vrijednosti kao knjigovodstvena osnova za povraćaj poreza na dodatu vrijednost (PDV) koristila novoutvrđena odnosno povećana carinska vrijednost robe”, navodi se u saopštenju.

Privrednici smatraju da je potrebno uložiti dodatni napor za potpuniju implementaciju pojednostavljenih postupaka, na čemu je Uprava carina već preduzela određene korake koji se odnose na unaprijeđenje carinskog informacionog sistema.

Izvor: Radio Televizija Crne Gore

Želite i vi da pišete za Crnu Goru? Javite nam se!

Ostavite komentar