Savjet Centralne banke će imati i trećeg viceguvernera

#CbcgCentralnaBankaCrneGore #SavjetCentralneBanke #ViceguvernerCbcg

CBCG.jpg

Sjednica Skupštine na kojoj će se poslanici izjasniti o predlogu izmjena i dopuna Zakona o Centralnoj banci (CBCG) planirana je za početak naredne sedmice.

Vrhovna monetarna institucija, shodno novim rješenjima, koju je juče prihvatio Odbor za ekonomiju, imaće veći broj članova Savjeta tako što će se otvoriti još jedno mjesto viceguvernera.

Savjet CBCG sada ima guvemera, dva viceguvernera i četiri člana koja bira Skupština.

Pomoćnik ministra finasija Bojana Bošković, na sjednici Odbora je kazala da je Zakon izmijenjen zbog potrebe usaglašavanja sa pravilima EU i preporukama koje su dobijene u okviru pregovaračkih poglavlja 17 i 9.

Objasnila je da će Zakon obezbijediti, u skladu sa preporukama, potpunu institucionalnu, finansijsku i personalnu nezavisnost CBCG.

“Mandat Savjeta ne može biti kraći od šest godina, pa ni u slučaju izmjene člana Savjeta kome je prestao mandat”, rekla je Bošković.

Centralna banka (CBCG) je u prethodnom periodu intezivno radila na unapređenju regulatornog okvira, kojim se uređuju poslovanje banaka i određene finansijske usluge, saopštio je predstavnik vrhovne monetarne institucije Darko Bulatović.

On je, na sjednici Odbora udruženja banaka i drugih finansijskih organizacija Privredne komore (PKCG), rekao da se sprovode aktivnosti na donošenju zakona o finansijskom lizingu, faktoringu i otkupu potraživanja mikrokreditiranju, za koje se uvodi nova obaveza formiranja upravnog odbora.

“Na sjednici se raspravljalo o korporativnom upravljanju banaka u susret novoj regulativi, zakonu o tržištu kapitala, kao i normativnim aktivnostima u sektoru osiguranja”, naveli su u PKCG.

Zakon o sanaciji banaka je, kako je rekao Bulatović, u proceduri i uz predložene izmjene i dopune Zakona o bankama predstavlja paket zakonskih propisa za usaglašavanje sa evropskom direktivom.

“Usvajanjem ova dva zakona stvoriće se uslovi za primjenu ovlašćenja i instrumenata sanacije koji su propisani direktivom i time značajno unaprijediti regulatorni okvir za rješavanje pitanja problematičnih banaka na ovim osnovama”, saopštio je Bulatović.

Vijesti, Dnevne novine

Izvor: Bankar.me

Želite i vi da pišete za Crnu Goru? Javite nam se!

Ostavite komentar