Centralna banka će reagovati ako Atlas banka izgubi spor

#AtlasBankaKaspiaProperti #AtlasBankaTužba #CbcgCentralnaBankaCrneGore

atlas-bank.jpg bicbanerNOVO-dec2017.gif

Centralna banka “sa posebnom pažnjom” prati sudski spor kompanije Kaspia Property Holdings protiv Atlas banke, potvrđeno je juče “Vijestima” iz monetarne vlasti koja najavljuje da će reagovati i preduzeti zakonom predviđene mjere u slučaju potrebe ako prvostepena presuda postane pravosnažna.

Privredni sud je u petak obavezao Atlas banku, koju kontroliše biznismen Duško Knežević, da kompaniji Kaspia Property Holdings iz Dubaia isplati bankarsku garanciju u iznosu od 12,5 miliona eura, plus pripadajuće kamate do pravosnažnosti te presude.

“Kada je u pitanju sudski spor između banke i pravnog lica Kaspia Property Holdings, CBCG sa posebnom pažnjom prati dešavanja i informacije u vezi sa ovim sudski procesom, i to na osnovu redovne komunikacije sa bankom i Privrednim sudom Crne Gore. Ne želeći da, davanjem izjava u odnosu na aktuelno pitanje, doprinesemo narušavanju etičkih principa nezavisnosti i pristrasnosti suda u postupku odlučivanja po žalbi banke, obavještavamo vas da se svi parametri poslovanja banke u odnosu na aktuelno pitanje prate i da će Centralna banka nakon pravnosnažnosti presude, po potrebi preduzeti adekvatne zakonom definisane mjere”, saopštili su iz CBCG u odgovoru na pitanje Vijesti da li će ako ova presuda postane pravosnažna CBCG preduzeti neke mjere.

Imajući u vidu mjere nadzora i realizaciju supervizorskih akcionih planova za poboljšanje stanja u banci, koji su predmet stalne pažnje regulatora, iz Centralne banke su napomenuli da se “može konstatovati da je značajan dio očekivanih aktivnosti, uključujući i prethodnu dokapitalizaciju u iznosu od pet miliona eura, banka realizovala i da u skladu sa informacijama koje je banka dostavila, nastavlja sa realizacijom započetih poslovnih aranžmana u cilju jačanja pokazatelja poslovanja u narednom periodu”.

Na pitanje “Vijesti” da li je Atlas banka u stanju da izda i isplati bankarsku garanciju u iznosu od 12,5 miliona eura, imajući u vidu ukupan kapital ove banke, iz CBCG su odgovorili:

“Sposobnost banke da isplati obavezu po spornoj garanciji ne treba dovoditi u vezu sa iznosom kapitala banke, jer uredna isplata garantovanog iznosa zavisi od iznosa likvidnih sredstava banke u trenutku nastanka obaveze za isplatu garancije”.

(Opširnije u Vijestima)

Izvor: Bankar.me

Želite i vi da pišete za Crnu Goru? Javite nam se!

Ostavite komentar